JAVNI POZIV preduzećima u metalskoj i drvnoj industriji i sektoru turizma za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje,

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese pre...

Više detalja

Javni poziv dizajnerima proizvoda od drveta i namještaja da se uključe u projekat: “Poslovno povezivanje bh. drvnog sektora sa dizajnerima”

USAID Sida FIRMA projekat u suradnji sa svojim partnerima; Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom; Vanjsko/spoljnotrgovinskom komorom BiH i Akademijom l...

Više detalja

Dvodnevna edukacija za predstavnike ministarstava KS o EU i programima finansijske podrške EU

U SERDA je 6. juna pocela dvodnevna edukacija za predstavnike ministarstava KS o EU i programima finansijske podrške EU Edukacija je dio projekta koji j...

Više detalja

Predstavljena Dunavska strategija EU

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji s Kontakt-biroom grada Beca organizirala je info-dan na kojem je predstavljena Dunavska strategija Evro...

Više detalja

Natjecaj dizajna inovativnog drvnog proizvoda

ME?UNARODNO-REGIONALNI, ANONIMNI, JEDNOSTEPENI, ANKETNI NATJECAJ DIZAJNA INOVATIVNOG DRVNOG PROIZVODA S TRŽIŠNIM POTENCIJALOM - USAID Firma Sarajevo, Van...

Više detalja