Potencijali regije

Potencijali regije

Izazovi u Regiji

Opis Regije ukazuje na postojanje određenih i jasnih prilika privlačnih za odabrana ulaganja, ali i na neophodnost iznalaženja načina i sredstava sa ciljem potpunog iskorištavanja njihovog potencijala. Opis također, ukazuje na postojanje mnogih prepreka koje je neophodno prevazići da bi se istinski ojačala regionalna privreda u korist stanovništva i biznisa.
SWOT analiza je omogućila prepoznavanje komparativnih prednosti Regije i strateških pravaca koje treba slijediti da bi se u potpunosti ispoljio potencijal Regije. Komparativne prednosti Sarajevske makroroegije (SMR) koje treba da se iskoriste su sljedeće: 
 • SMR je geostrateški i upravni centar Bosne i Hercegovine. Kao glavni grad, Sarajevo ima ogroman potencijal u području ponude finansijskih i poslovnih usluga, razvoja trgovine i lake industrije.
 • SMR ima tradiciju i potrebne resurse za razvoj turizma, uključujući i razvoj zimskog, sportskog i kongresnog turizma, te razvoj nacionalnih parkova i odmarališta.
 • SMR posjeduje značajne prirodne resurse, što otvara put razvoju drvne industrije, energetskog sektora, ljekovitih i rekreacionih banja i proizvodnje flaširane vode.
 • SMR ima potencijal za razvoj industrije za proizvodnju i preradu specifičnih poljoprivrednih proizvoda.
 • SMR posjeduje ljudski i obrazovni potencijal za usvajanje tehnologija, razvoj institucija, te razvoj softvera i informaciono-komunikacijskih tehnologija.
Ako uzmemo u obzir ove faktore, zajedno sa rezultatima SEA i SWOT analiza, možemo zaključiti da se izazov nalazi u potpomaganju i omogućavanju restruktuiranja ekonomije SMR, putem iskorištavanja navedenih prednosti, ali u skladu sa principima zaštite okoliša, planiranja grada i deurbanizacije. Restruktuiranje ekonomije bi se u najvećoj mjeri odvijalo u industrijskim sektorima koji imaju potencijal da postanu stupovi ekonomskog razvoja. Ovi sektori bi uključivali, između ostalih, slijedeće: metaloprerađivačku, drvnu i prehrambenu industriju, građevinsku industriju, turizam, poljoprivredu i trgovinu. Putem strukturnih unaprjeđenja u obrazovnom i naučnom sektoru, Grad Sarajevo bi postao centar za tehnologiju, nauku i ICT sisteme. Osim toga, Regija bi, uz pomoć poboljšanja ljudskih resursa, imala priliku uspostaviti efikasno tržište rada koje je povezano sa domaćim i stranim investitorima.

Područja saradnje

Značajnije djelatnosti za ostvarivanje privredne saradnje preduzeća sa područja Sarajevske makroregije sa partnerima iz inozemstva su:
U oblasti industrije:
 • Proizvodnja hrane i pića
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drveta i proizvoda od drveta
 • Proizvodnja namještaja
 • Proizvodnja automobila
 • Proizvodnja hemijskih i farmaceutskih proizvoda
 • Metaloprerađivačka industrija
U ostalim oblastima:
 • građevinarstvo i projektiranje
 • promet i komunikacije
 • turizam