Struktura i organizacija

O nama

Struktura i organizacija

U okviru SERDA-e djeluju četiri sektora:

 • Sektor za EU projekte i međunarodnu saradnju,
 • Sektor za poslovni razvoj,
 • Sektor za upravljanje regionalnim razvojem,
 • Sektor za finansijske i pravne poslove ljudske resurse i edukacije.

Poslovanje SERDA-om vodi direktor koji organizuje i rukovodi procesom rada, zastupa i predstavlja Agenciju. Trenutno SERDA ima 22 uposlenika na operativnim i projektnim aktivnostima.

Skupštinu SERDA-e čine svi njeni članovi - 35, a predstavljaju ih njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici.  

Nadzorni odbor SERDA-e čini 5 članova iz reda predstavnika privrednika, predstavnika osnivača i predstavnika nevladinih organizacija i naučnih radnika, čiji mandat traje četiri godine.

Članovi su:

 • Njegoš Pavlović (predsjednik)
 • Amina Moćević
 • Lejla Mujkić
 • Zaim Halvadžija

Odbor za reviziju SERDA-e čine 3 člana iz reda predstavnika osnivača.

Članovi su:

 • Sadeta Selimović (predsjednica)
 • Ankica Tvrtković
 • Snježana Bjelaković

Uposlenici SERDA-e na operativnim i projektnim aktivnostima:

# Ime i prezime Pozicija
1. Ševkija Okerić Direktor
2. Zinaida Porobić Šef sektora  za finansijske, pravne poslove, ljudske resurse - senior menadžer
3. Sanela Dževlan Šef Sektora za EU projekte i međunarodnu saradnju - senior menadžer
4. Harun Rizvanbegović Šef Sektora za poslovni razvoj – senior menadžer
5. Faruk Cerić Šef Sektora za upravljanje lokalnim razvojem– senior menadžer
6. Asmir Kosovac Koordinator odjela za programe EU 2020-2027 – program menadžer
7. Belma Pašić Koordinator odjela za projekte transnacionalne saradnje (Mediteranski program MED, Jadransko – jonski program ADRION, Dunavski program) - program menadžer
8. Aida Džamalija Duran Koordinator Ureda za ekonomsku saradnju sa dijasporom-program menadžer
9. Amela Ikić Suljagić Stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija
10. Rifet Džambegović Stručni saradnik za ruralni razvoj, IT i turizam- /infrastrukturni projekti/
11. Naza Kokot Stručni saradnik za ljudske resurse i administrativno, pravne poslove
12. Saneta Trnka Stručni saradnik za poslovnu infrastrukturu
13. Zlatan Saračević Stručni saradnik za posredovanje na tržištu rada i edukaciju
14. Admir Hasić Stručni saradnik za Kreditno garantni fond - KGF
15. Maja Lukić Grabovac Stručni saradnik za  energetsku efikasnost
16. Elma Muzaferija Stručni saradnik za finansije i računovodstvo
17. Dunja Katić Saradnik za KGF
18. Džejna Branković Saradnik za grafički dizajn i promociju energetske efikasnosti i Agencije
19. Sanja Ismailović Saradnik za finansije i računovodstvo
20. Aida Dautović Higijeničar, kurir i kafe serviser