Struktura i organizacija

O nama

Struktura i organizacija

U okviru SERDA-e djeluju četiri sektora:

 • Sektor za EU projekte i međunarodnu saradnju,
 • Sektor za poslovni razvoj,
 • Sektor za upravljanje regionalnim razvojem,
 • Sektor za finansijske i pravne poslove ljudske resurse i edukacije.

Poslovanje SERDA-om vodi direktor koji organizuje i rukovodi procesom rada, zastupa i predstavlja Agenciju. Trenutno SERDA ima 22 uposlenika na operativnim i projektnim aktivnostima.

Skupštinu SERDA-e čine svi njeni članovi - 35, a predstavljaju ih njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici.  

Nadzorni odbor SERDA-e čini 5 članova iz reda predstavnika privrednika, predstavnika osnivača i predstavnika nevladinih organizacija i naučnih radnika, čiji mandat traje četiri godine.

Članovi su:

 • Njegoš Pavlović (predsjednik)
 • Amina Moćević
 • Zahid Bešović
 • Sedin Kozadra
 • Marijo Pejić

Odbor za reviziju SERDA-e čine 3 člana iz reda predstavnika osnivača.

Članovi su:

 • Sadeta Selimović (predsjednica)
 • Ankica Tvrtković
 • Snježana Bjelaković

Uposlenici SERDA-e na operativnim i projektnim aktivnostima:

# Ime i prezime Pozicija
1. Ševkija Okerić direktor
2. Zinaida Porobić šef Sektora za finansijske, pravne poslove, ljudske resurse i edukacije - senior menadžer
3. Siniša Obradović šef Sektora za upravljanje regionalnim razvojem - senior menadžer
4. Sanela Dževlan šef Sektora za EU projekte i međunarodnu saradnju - senior menadžer
5. Asmir Kosovac koordinator Odjela za programe EU 2014-2020 - program menadžer
6. Faruk Cerić koordinator Odjela za realizaciju projekata u saradnji sa osnivačima, domaćim institucijama i regionalnim partnerima - program menadžer
7. Dragiša Marek koordinator Odjela za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija - program menadžer
8. Belma Pašić koordinator Odjela za projekte transnacionalne saradnje (Mediteranski program MED, Jadransko-jonski program ADRION, Dunavski program) - program menadžer
9. Harun Rizvanbegović koordinator Odjela za ljudske resurse i edukacije - program menadžer
10. Aida Džamalija Duran koordinator Odjela za projekte Delegacije EU u BiH i prekogranične saradnje (CBC BiH – Srbija, CBC BiH – Crna Gora, CBC Hrvatska – Crna Gora – BiH) - program menadžer
11. Naza Kokot stručni saradnik za KGF
12. Amela Ikić Suljagić stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija
13. Saneta Trnka stručni saradnik za poslovnu infrastrukturu
14. Elma Muzaferija stručni saradnik za finansije i računovodstvo
15. Dunja Katić saradnik za KGF
16. Džejna Branković saradnik za grafički dizajn i web stranicu SERDA
17. Sanja Ismailović asistent za finansije i izvještavanje
18. Zlatan Saračević saradnik za pravne poslove
19. Admir Hasić saradnik za poslovni razvoj
20. Rifet Džambegović glavni inžinjer u okviru projekata razvoja ruralnog poslovanja
21. Maja Lukić Grabovac stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija