Vijesti

Arhiva vijesti

U Sofiji održan 4. sastanak partnera u okviru projekta INNOHPC

17.10.2018. godine u Sofiji (Bugarska) održan je 4. sastanak Upravnog odbora i partnera u okviru projekta INNOHPC, koji se implementira u sklopu INTERREG Dunavskog programa (DTP). Teme o kojima se govorilo na sastanku u vezi su sa cjelokupnom realizacijom projekta, zatim u vezi sa pokretanjem INNOHPC LAB-a koji je kreiran u okviru projekta, a predstavljene su i aktivnosti iz DTP tematskog polja 1 - Inovativni ekosistem za MSP, kojem projekat INNOHPC svojom tematikom i pripada.

U Sofiji održan 4. sastanak partnera u okviru projekta INNOHPC

Kako bi se olakšala tematska razmjena među projektima, 11 tematskih polja definisano je kritičnom masom projekata. Definisanje tematskih polja bio je prvi korak, a potom je predstavljena metodologija kapitalizacije kao alat za strukturisano vođenje.

Svako tematsko polje nominovalo je lidera koji je odgovoran za koordiniranje aktivnosti i olakšavanje protoka informacija unutar polja, kao i za DTP JS. Koordinatori prioritetnog područja EUSDR-a su dio tematskih polja i na taj način osiguravaju da su aktivnosti polja u toku sa prioritetnim područjima EUSDR-a. Aktivnosti iz tematskog polja 1 predstavila je Daniela Chiran, lider ovog tematskog polja. Predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, koja je jedan od partnera u okviru projekta INNOHPC, prisustvovali su ovom sastanku u Sofiji i dali doprinos aktivnim učešćem u raspravi.