Program 2 Projektne akademije za pretposljednju grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo održan od 23. do 27.09.2019. godine

U sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljan...

Više detalja

Održan Program 1 Projektne akademije za novu grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo

U periodu od 16. do 20.09.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za novu grupu MSP koja su izabrana po javnom pozivu u sklopu projekta „Podr...

Više detalja

Održan Program 1 Projektne akademije za petu grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo

Od 22. do 26.07.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za petu grupu predstavnika MSP koja su izabrana po javnom pozivu.

Više detalja

Tim KGF SERDA posjetio firmu TUGRA d.o.o.

U okviru svojih redovnih aktivnosti, tim Kreditno-garantnog fonda SERDA je posjetio firmu korisnika kreditnih sredstava Tugra d.o.o, kako bi potvrdili da su odo...

Više detalja

Uspješan završetak D-STIR projekta obilježen je završnom konferencijom u Rumuniji

15 partnera iz 8 evropskih zemalja (Rumunija, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Češka, Njemačka, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) uspješno su priveli...

Više detalja