Vijesti

Arhiva vijesti

Završen drugi Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom „Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH

Sarajevo, 19.05.2021. - Jučer je održan drugi online Biznis Forum na temu „Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH“, organizovan za predstavnike bh. dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Online Biznis Forum je organizovan u sklopu projekata „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji  je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.

Završen drugi Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom „Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH

U uvodnom dijelu su se obratili predstavnici vladinog sektora ističući značaj poljoprivrede i uloge dijaspore za dalju perspektivu i budućnost razvoja naše zemlje.

„Ulaganje u sektor poljoprivrede je apsolutno isplativo. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u svom radu primijetilo da postoje potencijali za investicije u BiH, ali postoje i značajni iskoraci kada je riječ o ulaganju u ovaj sektor. Konstantno pokušavamo da ohrabrimo iseljeništvo iz BiH da ulažu upravo u ovaj sektor. Ministarstvo je na raspolaganju kao servis kako bi se takvi koraci realizirali u punom kapacitetu“, naglasio je u uvodnom dijelu Kemo Sarač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Adela Pozder-Čengić, istakla je da poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju bitne grane za razvoj bh. ekonomije, te su kao takve i prepoznate u sklopu projekta Dijaspora za razvoj.

„U saradnji sa dijasporom i lokalnim kompanijama u proteklom periodu smo realizirali brojne projekte koji doprinose održivom razvoju, dok je kroz projekat pružena podrška za organizaciju 19 poslovnih foruma u saradnji sa partnerskim opštinama i gradovima. Kroz tehničku podršku, podržali smo realizaciju brojnih investicija od strane bh. dijaspore koji direktno doprinose boljem životnom standardu u BiH. Ovaj forum je odlična podloga za b2b sastanke, te konkretna prilika za umrežavanje lokalnih kompanija sa predstavnicima bh. dijaspore, a uz podršku lokalnih zajednica”, kazala je Pozder-Čengić.

Uloga lokalnih zajednica od izuzetne je važnosti kao podrška i servis stranim investicijama, a Općina Jajce je u prošloj godini uložila pola miliona konvertibilnih maraka u oblast poljoprivrede kako bi motivirala mlade ljude da se bave ovim sektorom i postala pogodno tlo za nove strane investicije. U 2021. godini planiran je isti iznos za razvoj poljoprivrednog sektora na području općine Jajce.

„Naš cilj je da motivišemo mlade ljude da se bave poljoprivredom. Smatram da bi ovo trebao biti i državni strateški program kako bi poljoprivredna proizvodnja bila dugoročno održiva. Bh. dijaspora je potentna, te im trebamo pripremiti konkretne programe podrške u cilju ekonomskih benefita. U općini Jajce imamo pozitivne primjere uspješnih privrednika koji su povratnici u BiH“, rekao je Edin Hozan, načelnik Općine Jajce.

Nina Pobrić, voditeljica Odjela za promociju ulaganja Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), je naglasila kako je BiH pogodno tlo za strane investicije, te investicije od strane bh. dijaspore. Dodala je da najveći dio stranih investicija dolazi iz Evrope, a Austrija, Hrvatska, Srbija i Slovenija su vodeći po pitanju investicija u BiH te da više od 80% kompanija koje djeluju i rade u BiH su zadovoljne poslovanjem i profitom koje ostvaruju u BiH.

Sve je veći broj bh. dijaspore i povratnika koji investiraju u privredu BiH, a poljoprivredni i prehrambeni sektor je jedan od najinteresantnijih kada je riječ o direktnim ulaganjima. Sulejman Selimović, direktor firme Voćar Piramida, je, nakon višegodišnjeg iskustva i angažmana u Evropi i Aziji, odlučio da se vrati u BiH. Danas vodi uspješan biznis, te plasira proizvode na tržišta Australije, Njemačke, Švedske i Turske. Smatra da je BiH izuzetno pogodna lokacija za investicije iz poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.

Mate Omazić, vlasnik farme Podhum i predstavnik bh. dijaspore,  jedan je od pozitivnih primjera povratnika koji se bavi stočarstvom, tačnije organskim uzgojem goveda. Oni su prvi u BiH registrovali francusku pasminu goveda salers, dobili organske certificate po EU standardima i halal certificate. Vlasnik farme Podhum naglašava značaj prirodnih resursa koje posjeduje BiH, a koje investitori mogu iskoristiti u svom poslovanju.

“Ukupna investicija je iznosila oko pola miliona konvertibilnih maraka. Primarno smo uložili u kupnju vrhunske genetike, a kroz povrat investicije smo u narednim fazama ulagali u razvoj  i druge faze projekta. Bosna i Hercegovina ima netaknutu prirodu i izvanredne potencijale za razvoj poljoprivrede, a dijaspora može biti ključni partner u realizaciji investicionih projekata u poljoprivredi.”, istakao je Omazić.

O tome koliko su bitne partnerske mreže nastale u bh. dijaspori za umrežavanje privrednika iz dijaspore i domaćih firmi, govorio je Ahmed Spahić, predsjednik UO Pangea mreže koja je osnovana 2014. godine i trenutno broji više od 150 članova.

“Vizija Pangea mreže je umrežavanje bh. zajednica i dijaspore na novi način, pružanje mentorske podrške mladim ljudima u bh. dijaspori, te umrežavanje na političkom, ekonomskom i kulturnom nivou između BiH i Njemačke. Naša osnovna uloga je da stvaramo povjerenje, te da budemo instanca za ljude iz bh. dijaspore”, objasnio je Spahić.

Bitnost umrežavanja dijaspore potencirao je i Nikola Burić, izvršni direktor organizacije i-dijaspora iz Švicarske, koja pruža podršku socio-ekonomskim inicijativama u BiH. Istakao je da prilika za investiranje leži u organskoj proizvodnji, obzirom da je tendencija proizvodnje organske hrane u gradovima sve veća, te se ljudi okreću zdravoj, organskoj proizvodnji.

“U Švicarskoj smo identifikovali nekoliko sektora za investicije, prijenos znanja i umrežavanje, a sektor poljoprivrede nam je posebno interesantan, jer posjeduje velike potencijale. Već smo počeli sa pripremom baze koja će kasnije omogućiti umrežavanje bh. i privrednika iz dijaspore”, kazao je na kraju izlaganja Burić.

Prvi online Biznis Forum, koji je bio organizovan u aprilu ove godine za predstavnike metalskog sektora, već je rezultirao sa dvije investicije od strane bh. dijaspore u metalski sektor u BiH. Za drugi online Biznis Forum registrovalo se 130 učesnika iz osam zemalja, a više od 60 kompanija je organizovalo b2b sastanke putem online platforme.