Javni poziv seoskim domaćinstvima katunskih naselja za dodjelu solarnih sistema radi pružanja turističkih usluga

Cilj javnog poziva je odabrati 30 seoskih domaćinstava u katunskim naseljima u BiH na lokalitetima Prokoško jezero, Vrtača, Golica, Gvožđanske staje i Ot...

Više detalja

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala Business2finance (B2F) sastanke

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je 28.07.2020. godine, Business2finance (B2F) sastanke u okviru projekta “Poticanje ulaganja u...

Više detalja

Analiza učinaka COVID-19 na projekat CHEBEC te organizacije iz kulture i kreativne industrije iz zemalja Mediterana

Kriza Covid-19 dovela je do privremene obustave nekih inicijativa projekta Chebec , a koje su bile predviđene za posljednju fazu regionalnih pilot aktivnosti ov...

Više detalja

Završna konferencija u okviru projekta SOLICRIS

Dana 30.01.2020. godine održana je završna konferencija u Grazu, Austrija, a u okviru projekta SOLICRIS (program Evropa za građane 2014-2020). Tema konfe...

Više detalja

Održana šesta međunarodna radionica u okviru projekta SOLICRIS

U Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, dana 19.11.2019. godine, održana je šesta međunarodna radionica u okviru projekta SOLICRIS.

Više detalja