Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv za učešće na SOLICO radionici u Sarajevu

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa internacionalnim partnerima na projektu “Uključenost i uloga javnih vlasti, civilnog društva i volontera u vremenima krize, kao i međunarodna SOLIDARNOST – učenje iz CORONA pandemije (SOLICO)“ u okviru EU programa Europa za građane, poziva Vas na međunarodnu SOLICO radionicu, koja će se održati u četvrtak 22.09.2022. godine sa početkom u 09:30h u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska br. 6, Sarajevo na temu “Solidarnost tokom i nakon zdravstvene krize (prouzrokovane koronavirusom)”.

Poziv za učešće na SOLICO radionici u Sarajevu

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je započela sa implementacijom SOLICO projekta, čiji je cilj da pomogne u prevazilaženju pandemije COVID-19 kao najozbiljnije krize europskih društava od Drugog svjetskog rata. Europska, nacionalna, regionalna i lokalna solidarnost postala je jedan od najvažnijih faktora u ovom periodu, a važnost volontiranja i aktivnog učešća u lokalnim društvima je ključni faktor u pružanju i održavanju pomoći i podršci najugroženijim kategorijama. Primjenjivat će se sveobuhvatna strategija prikupljanja i razmjene informacija, kako bi se omogućilo sudjelovanje i širok uticaj tako da pored svih negativnih učinaka pandemije COVID-19 na sva europska društva, može postojati barem učinak učenja i dobre prakse za buduće slične situacije.

Tokom radionice će se prezentovati načini upravljanja zdravstvenom krizom prouzrokovanom pandemijom koronavirusa, te uticaj i nivo uključenosti javnih institucija, civilinog društva i građana Bosne i Hercegovine. Diskutovati će se o fazama pandemije, i to: 1.  rano upozorenje i priprema, 2.  lock down i upravljanje pandemijom i 3. prestanak lock down-a i vakcinacija, te razgovarati o preporukama i smjernicama za brže djelovanje na krizne COVID-19 situacije u Bosni i Hercegovini.

Molimo Vas da se do 21.09.2022. godine, prijavite za učešće na radionici putem e-maila: ajla@serda.ba ili na broj 033/641-520.