Vijesti

Arhiva vijesti

ODRŽANA PETA GODIŠNJA KONFERENCIJA: KA IZGRADNJI GIPKE OTPORNOSTI PREDUZEĆA

Peta godišnja konferencija o podršci malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini u potpunosti je ispunila očekivanja organizatora i oko 50 učesnika, omogućivši da se u kratkom vremenu i na jednom mjestu predstave i mapiraju raspoloživi i planirani instrumenti podrške od strane domaćih institucija i međunarodnih organizacija koji mogu da doprinesu stvaranju gipke otpornosti izvozno-orijentisanih MSP-a na iznenadne vanjske udare, s jedne strane, kao i izazovi, iskustva i potrebe preduzeća, s druge strane.

ODRŽANA PETA GODIŠNJA KONFERENCIJA: KA IZGRADNJI GIPKE OTPORNOSTI PREDUZEĆA thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Na konferenciji je konstatovano da uzastopni neočekivani globalni udari (finansijska kriza s kraja prve decenije, pandemijska kriza, aktuelna energetska i politička kriza…) predstavljaju novu realnost sa nizom neželjenih posljedica za izvoznike, a da još uvijek nema pouzdanih poslovnih strategija, ni prilagođenih i djelotvornih politika i instrumenata podrške, kao odgovor na takve situacije. Ipak, osnovni pravac djelovanja za sve je jasno naznačen: preduzeća treba da izgrađuju gipku otpornost kao strateški kapacitet za suočavanje sa udarima, a institucije i programi podrške treba da im u tome pomognu.

U prvom dijelu konferencije predstavljen je niz instrumenata finansijske podrške i tehničke pomoći od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vanjskotrgovinske komore BiH, GIZ-a (projekti EU4DigitalSME, EU4BusinessRecovery i GreenRecovery), UNDP-a, te Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Agencije za razvoj preduzeća Eda i Centra za održivu energetsku tranziciju ReSeT (projekti C2C, SBA u BiH2EU, ETI4BiH, podržani od strane Švedske). Pritom je uočljiv trend povećanja broja i vrijednosti instrumenata finansijske podrške od strane domaćih institucija, kao i izražena orijentacija međunarodne podrške na inovacije, digitalnu transformaciju, energetsku tranziciju, zelenu i cirkularnu ekonomiju, uz pilotiranje instrumenata koji olakšavaju i ubrzavaju takav prelaz.

U drugom dijelu, predstavnici preduzeća Tri best d.o.o. i Ramex d.d. sa predstavnicima VTK BiH „iz prve ruke“ su govorili o izazovima sa kojima se suočavaju, o predstavljenim instrumetnima i o potrebama i problemima koji još nisu riješeni. Njima su u toku dinamične i veoma zanimljive diskusije pridružili i predstavnici preduzeća iz metalne, tekstilne, prehrambene i drvoprerađivačke industrije, kao i predstavnici instituta iz oblasti infrastrukture kvaliteta. U toku panel rasprave i diskusije naznačeno je nekoliko neophodnih područja intervencija i podrške: osnovne mjere za povećanje konkurentnosti (rasterećenje privrede, zadržavanje radne snage, zaštita domaće sirovine, jačanje infrastrukture kvaliteta, izgradnja domaćih brendova) kao i mjere nadogradnje, odnosno projekti budućnosti koja je već počela (automatizacija procesa i digitalizacija, energetska tranzicija i postepeni prelaz na zelenu ekonomiju, upravljačka znanja i vještine, inovacije proizvoda i procesa). Preporučeno je da paralelno i ubrzano teče skraćivanje procedura i digitalna transformacija javnog sektora, a da se pri dodjeli grantova kroz međunarodne projekte pojednostave zahtjevi u pogledu apliciranja i potrebne dokumentacije, a produži vrijeme za implementaciju odobrenih projekata.

Ovom konferencijom otvoren je proces prilagođavanja i kreiranja politika i instrumenata podrške izgradnji gipke otpornosti malih i srednjih preduzeća kao strateškog odgovora na iznenadne vanjske udare.

Kao i prethodne četiri, i peta godišnja konferencija je održana uz podršku Švedske, u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA. Organizatori su bili Vanjskotrgovinska komora BiH i Agencija za razvoj preduzeća Eda, uz programsku saradnju sa GIZ-om i UNDP-om.