Projekti

Svi projekti

GREEN Mind - Zelene i pametne inovacije za mobilnost industrije

GREEN Mind -  Zelene i pametne inovacije za mobilnost industrije

Trajanje

01.02.2018. - 31.07.2020.

Budžet

Ukupni budžet: 1.742.000 EUR SERDA budžet: 144.000 EUR

Opis projekta

Projekt “Green Mind” ima za cilj jačanje transnacionalne aktivnosti klastera i agencija u podršci sistemu MSP u iskorištavanju tržišnih prilika zbog rastućih potreba za zelenim i pametnim uslugama i proizvodina u industriji mobilnosti.

Projekat predstavlja novi pristup jer posmatra zelenu i pametnu mobilnost u industriji kao granu koja ima ogroman potencijal i može biti pokretač ekonomskog razvoja u Mediteranskoj regiji.

Zelena i pametna mobilnost u industriji će se razvijati kao odgovor na sve povećane potrebe smanjenja uticaja transporta na okoliš.

Green Mind projekt će podržati organe vlasti i istraživačke centre, koji kreiraju politike ali i poslovne investicije u zelene i pametne proizvode i usluge u industriji mobilnosti.

Zelena i pametna industrija mobilnosti je povezana sa  različitim sektorima:

-transport i logistika,

-autoindustrija i dijelovi,

-informacijske tehnolgije,

-energija,

-finansije.

Specifični cilj projekta je jačanje tansnacionalne aktivnosti klastera u podršci u iskorištavanju tržišnih prilika za zelene i pametne proizvode i usluge industrije mobilnosti u Mediteranskoj regiji :

-oblikovanjem i testiranjem transnacionalnih usluga za MSP koji pripadaju sektorima relevantnim za zelenu i pametnu mobilnost u industriji,

-kreiranjem nove inovativne transnacionalne mreže,

-prenošenjem rezultata testiranih usluga na nepartnerske klastere inovativnim transferima i programima namjenjenim širenju znanja.

Osam MED teritorijalnih konteksta (Ferrara, Solun, Andaluzija, PACA region, Istra, Sarajevska regija, Podravska i Splitko-dalmatinska) surađuju kako bi testirali nove podatke sa tržišta, pregled javnog finansiranja i usluge poslovnog povezivanja za MSP.

Partneri

- SIPRO Razvojna agencija  – Ferrara, Italy  (Vodeći partner )

- CERTH- Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas – Solun, Grčka;

- ASCC- Multi-sektorska inovativna poslovna asocijacija za pametne gradove; Andalusia Smart City Cluster – Malaga, Španija;

- AFT – Occitanie Regionalna delegacija – Toulouse, Francuska;

- IDA – Istarska razvojna agencija - Pula, Hrvatska;

- SERDA –Sarajevska ekonomska regionalna razvojna agencija –  Sarajevo, Bosna i Hercegovina;

- eZAVOD – Ptuj, Slovenija;

- SDC – Splitsko-Dalmatinska županija  –  Split, Hrvatska.

Kontakti

Dragiša Marek (marek@serda.ba) i Maja Lukić Grabovac (maja@serda.ba)

Web site: greenmind.interreg-med.eu/

Flyer n°1  

Flyer n°3

Bilten n°1 – August 2019

Bilten n°2 – Januar 2021

B2B Handbook

Green Mind model usluga predstavlja set usluga za mala i srednja preduzeća u oblasti pametne i zelene mobilnosti. 

Green Mind B2B platforma 

Green Mind platforma je alat koji ima za cilj pomoći malim i srednjim preduzećima u pronalaženju prilika u oblasti pametne i zelene mobilnosti. 

Green Mind video