Vijesti

Arhiva vijesti

Održan Webinar o planiranju i uspostavi održive urbane mobilnosti

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA 12. novembra 2020. godine u sklopu projekta GREEN MIND - Inovacije u oblasti zelene i pametne industrije mobilnosti, održala je radionicu na temu "Planiranje i uspostava održive urbane mobilnosti" kojoj su prisustvali učesnici iz privatnog, javnog i naučno - istraživačkog sektora.

Održan Webinar o planiranju i uspostavi održive urbane mobilnosti

Radionica je bila namjenja malim i srednjim preduzećima iz industrije zelene i pametne mobilnosti, ali izuzetno korisna za javnu upravu, akademski sektor i civilno društvo. Predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta, model usluga za mala i srednja preduezeća te dostupni alati koji mogu pomoći u pozicioniranju na lokalnom tržištu ili omogućiti pronalazak novih.

Predstavljen je plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo (SUMP KS) do 2025 godine, u koji je uključena i zelena mobilnost, kao jedan od specifičnih ciljeva. Dat je osvrt kako u  područjima javnog prijevoza, pješačenja i nemotorizovanog kretanja, logistike i automobilskog prijevoza, osigurati siguran, čist, pristupačan, isplativ i okolišno održiv modus mobilnosti i transporta na području Kantona Sarajevo. Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Hrvatske, dao je osvrt na planove održive urbane mobilnosti u Republici Hrvatskoj.

Tokom radionice predstavljene su poslovne prilike za mala i srednja preduzeća u obalsti zelene i pametne mobilnosti u oviru plana održive mobilnosti Kantona Sarajevo (SUMP KS) te dat pregled dostupnih fondova za finansiranje.

Tokom radionice diskutovano je o prilikama i prijetnjama za razvoj održive urbane mobilnosti te je dat poseban osvrt na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 virusom. Analizirane su mogućnosti implementiranja zelene mobilnost u doba krize izazvane virusom COVID 19.