Vijesti

Arhiva vijesti

Održane završne radionice projekta Green Mind

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. je 28. i 29. januara 2021. godine sudjelovala na on line radionicama u sklopu projekta GREEN MIND - Green and smart mobility industry innovation koje su ujedno i dio završne konferencije projekta Green Mind Interreg MED. 

Održane završne radionice projekta Green Mind

Dana 28. januara 2021. godine održana je on line radionica na temu „Uloga mobilnosti u održivom turizmu i povećanju konkurentnosti pojedinog područja".
Glavni naglasak tijekom održanih prezentacija je bio na tome da su usluge u domeni mobilnosti i infrastrukture ključne za turizam. Takve usluge omogućuju pristupačnost turističkim lokacijama i potiče konkurentnost pojedinog područja. Planiranje i dostupnost održivih turističkih sustava mobilnosti podižu vrijednost lokalnih preduzeća i zaštitu turističkih resursa. On line radionica je okupila veliki broj sudionika iz sektora donosilaca politika, članove transportne mreže i pružaoce usluga kao i turističke kompanije te istraživačkih institucija. Putem radionice su svi zainteresovani imali priliku podijelili svoja iskustva i primjere dobre prakse koji se tiču izazova i mogućnosti u izgradnji održivih i atraktivnih sisstema mobilnosti za turiste. 

Dana 29. januara 2021. godine održana je druga radionica na temu “GREEN MIND- završna konferencija“ putem koje je predstavljen cjelokupni rad partnera na projektu Green mind koji potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih institucija i javnog sektora.
Glavni fokus ove radionice je bio na predstavljanju rezultata testiranja tri strateške usluge/alata: usluge razumijevanja tržišta, pregled javnog financiranja i mogućnosti B2B povezivanja. Ove alati imaju za cilj jačanje konkurentnost poduzetnika, odnosno pružanje sposobnosti samoprocjene na područjima analize tržišta, B2B povezivanja i pronalaska javnih izvora financiranja. Uz ove alate izrađeni su i popisi izvora financiranja za mikro, male i srednje preduzeća, kao i pregled institucija podrške u sva tri segmenta.

U sklopu radionice predstavljen je i Sporazum o transnacionalnoj inovativnoj mreži koja poziva sve relevantne faktore kao mala i srednja preduzeća koje znaju koristi / pomoć koju je projekt GREEN MIND stvorio u određenim slučajevima prije nego što se uključe u inicijativu koja bi im omogućila uvid u informacije i studije slučaja koje će biti od koristi drugim kompanijama u budućnosti.

Na samom kraju radionice prikazan je dokument održivosti projekta koji ima za cilj približiti rezultate projekta široj publici od one koja je idirektno uključena u projektne aktivnosti. To uključuje bavljenje makroregionalnim strategijama relevantnim za teritorijalni opseg projekta (Jadransko - jonski i Alpski). 

Rezultati  rada su:
• isticanje tema i radnih područja koja su zajednička projektu Green Mind i Jadransko - jonskoj i Alpskoj makroregionalnoj strategiji (EUSAIR i EUALP);
• davanje prijedloga za teme i područja za budući rad u EUSAIR-u i EUASLP-u, a potencijalno i u programima financiranja relevantnim za makroregije.

Po završetku službenog dijela konferencije održan je i radni sastanak projektnih partnera kojim su definisane obaveze podnošenja završnog izvještaja i dostave podataka prema prvoj razini kontrole, kao i obaveza saradnje i održivosti Transnacionalne inovativne mreže.

Sporazum o transnacionalnoj inovativnoj mreži na poveznici .