Adriatic Route

Program IPA Adriatic Naziv projekta Adriatic Route for Thematic Tourism (Jadranska ruta za tematski turizam) Akronim projekta Adriatic Route...

Više detalja

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERD...

Više detalja

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA o...

Više detalja

Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu

U okviru projekta SEERISK – „Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu” u mjestu Trnava u Slovačkoj o...

Više detalja

Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu

U okviru projekta SEERISK – „Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu” u mjestu Trnava u Slovačkoj održ...

Više detalja