Održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta TRACE

U okviru projekta „Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu – TRACE“ 21. i 22.11.2013. go...

Više detalja

Održan prvi radni sastanak u okviru projekta ADRIATIC-Route

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA 13. novembra 2013. godine održan je prvi sastanak radne grupe u okviru pro...

Više detalja

Javni poziv dizajnerima proizvoda od drveta i namještaja da se uključe u projekat: “Poslovno povezivanje bh. drvnog sektora sa dizajnerima”

USAID Sida FIRMA projekat u suradnji sa svojim partnerima; Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom; Vanjsko/spoljnotrgovinskom komorom BiH i Akademijom l...

Više detalja

Povodom Svjetskog dana voda prezentiran projekt "Cista rijeka Miljacka"

Povodom Svjetskog dana voda, u prostorijama Opcine Novo Sarajevo danas je uprilicena prezentacija projekta „Cista rijeka Miljacka“. Projekat impleme...

Više detalja

Održana prezentacija Kreditno- garantnog fonda SERDA u Vanjskotrgovinskoj komori BiH

Treceg dana ORGANIK SARAJEVO 2012 - Medunarodnog kongresa organske proizvodnje “Umrežavanje organskih pr...

Više detalja