Vijesti

Arhiva vijesti

Povodom Svjetskog dana voda prezentiran projekt "Cista rijeka Miljacka"

Povodom Svjetskog dana voda, u prostorijama Opcine Novo Sarajevo danas je uprilicena prezentacija projekta „Cista rijeka Miljacka“. Projekat implementira SERDA uz partnersku podršku opcina Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, Opštine Pale, Grada Istocno Sarajevo, Grada Sarajeva, te Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okoliša KS i Ministarstva privrede KS.
Osnovni cilj projekta je poboljšanje i ocuvanje kvaliteta vode, u vodotocima, na nivo I klase kvalitete, zaštita resursa i ekosistema slivnih podrucja rijeka: Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje i neposrednog sliva rijeke Bosne do VS Reljevo. Jedan od ciljeva projekta je i promocija turistickih potencijala uz razvoj ekološke svijesti stanovništva.
U okviru prve faze projekta uradena je Studija koja je dala kompletan snimak postojeceg stanja po predmetnim oblastima te definisala mjere i aktivnosti za poboljšanje kvaliteta voda u definisanim vodotocima.
Studijom je identifikovano ukupno 274 projektnih prijedloga koji su obradeni u formi projektnog fiche-a.
Pregled projektnih prijedloga po slivovima je sljedeci:
  • zajednicki projektni prijedlozi za sve slivove – 21 projektni prijedlog
  • sliv rijeke Miljacke 110 projektnih prijedloga
  • sliv rijeke Željeznice 57 projektnih prijedloga
  • sliv rijeke Dobrinje 32 projektna prijedloga
  • sliv rijeke Zujevine 26 projektnih prijedloga
  • sliv dijela rijeke Bosne (do VS Reljevo) 28 projektnih prijedloga
Ukupna procijenjena vrijednost svih projektnih prijedloga je oko 865 miliona KM.

: