U Općini Ilijaš održana prezentacija Kreditno-garantnog fonda SERDA

Dana 22.02.2017. godine, su u sali Općine Ilijaš predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) održali prezentaciju Kreditno-garantnog fonda k...

Više detalja

SERDA pruža značajnu pomoć malim i srednjim preduzećima

Programi subvencioniranja zapošljavanja i podrške malim privrednicima za mnoge su bili karika koja je nedostajala da se ohrabre samostalno započeti biznis.

Više detalja

Najpovoljniji krediti za privredu u Kantonu Sarajevo

P O Z I V subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja ka...

Više detalja

Vlada KS će subvencionirati kamate KGF SERDA za mala i srednja preduzeća

Ministarstvo privrede KS-a i Sarajevska razvojna agencija SERDA potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o subvencioniranju kamatne stope u okviru Kreditno-garan...

Više detalja

Održan sastanak sa privrednicima o unapređenju poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo

U okviru LIFE Projekta, kojeg Kanton Sarajevo (KS) implementira u saradnji sa Grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, u utora...

Više detalja