Usvojen nacrt Odluke o vršenju pogrebne djelatnosti, upravljanju i održavanju grobalja na podrucju opcine Visoko

Usvojen nacrt Odluke o vršenju pogrebne djelatnosti, upravljanju i održavanju grobalja na podrucju opcine Visoko Odredbama Zakona o komun...

Više detalja

Komisija za medjuparlamentarnu saradnju Skupštine Kantona Sarajevo obišla SERDA-u

Devetnaestog novembra Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA obišla je Komisija za meduparlamentarnu saradnju Skupštine Kantona Sarajevo....

Više detalja

ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINAVISOKO OPĆINSKO VIJEĆE VISOKO _____________________________________________________...

Više detalja

SJAJNI REZULTATI UČENIKA OMŠ 'AVDO SMAILOVIĆ' GORAŽDE

U Sarajevu je u periodu od 26.-28. aprila 2009. godine održano XII Federalno i II Internacionalno takmičenje učenika i studenata muzike. Domaćin ovogodiš...

Više detalja