Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije- Fotovoltaična struja i zagrijavanje biomasom za energetsku samoodrživost u Bugarskoj

Kao prva CSSC demo lokacija koja se pokreće u januaru 2021. godine,, u bugarskom slučaju biće prikazana upotreba solarne energije i biomase za zadovoljavanje sv...

Više detalja

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije -Skladištenje fotovoltaične struje u Sloveniji

U julu 2021.godine otvara se demo lokacija u Desterniku u Sloveniji. Sistem baterija, kao i oprema za nadzor,biće nabavljeni u okviru projekta CSSC Lab, a &scar...

Više detalja

Prvi sastanak projekta CSSC LAB–potvrđena relevantnost sektorskog spajanja i rješenja za gradsko skladištenje energije širom Europe

29. oktobra 2020. projekat CSSC Lab održao je svoj prvi internetski sastanak, koji je služio kao prilika za dijeljenje ključnih činjenica o projektu. Predstavni...

Više detalja

CSSC Lab: Nova INTERREG inicijativa koja predstavlja važnost sektorskog udruživanja i skladištenja energije

Europska unija ima ambiciozne planove postizanja karbonske neutralnosti do 2050. To zahtijeva testiranje i usvajanje inovativnih rješenja za proizvodnju...

Više detalja

Održana eRadionica “Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju"

U organizaciji Državne agencije za intelektualno vlasništvo (AGEPI) Republike Moldavije, a u okviru realizacije INTERREG DTP projekta KNOWING IPR, 30. Ju...

Više detalja