AHMED HODŽIĆ, FIMA: SPORAZUM I NOVI PROIZVODI PREDUVJET ZA RAST

U zadnje vrijeme svjedoci smo pada vrijednosti cijena dionica, kako na svjetskim tako i na domaćim berzama. Kako bi shvatili što je uzrok takvom trendu p...

Više detalja

BOSNALIJEK PREDSTAVLJEN NA INVESTITORSKOJ KONFERENCIJI

Konferencija omogućava susrete kompanija listiranih na berzama i institucionalnih investitora iz cijele Evrope 16.04.2008. 05:01 Bosnalijek d.d. (Bosnalijek)...

Više detalja

ODRŽANA EDUKACIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SA TERITORIJE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

U sklopu edukativne podrške nevladinim organizacijama sa područja Općine Novi Grad Sarajevo organizovan je trodnevni edukativni seminar na temu „Na...

Više detalja

Održan seminar "Napredni kurs projekt menadžmenta"

U okviru edukativne podrške nevladinim organizacijama sa područja općine Novi Grad Sarajevo od 01. do 03. aprila ove godine organizovan je edukativni sem...

Više detalja

Izvještaj o održanoj edukaciji NVO sektora 2008.

U sklopu edukativne podrške nevladinim organizacijama sa područja Općine Novi Grad Sarajevo organizovan je trodnevni edukativni seminar na temu „Na...

Više detalja