Vijesti

Arhiva vijesti

ODRŽANA EDUKACIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SA TERITORIJE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

U sklopu edukativne podrške nevladinim organizacijama sa područja Općine Novi Grad Sarajevo organizovan je trodnevni edukativni seminar na temu „Napredni kurs projekt menadžmenta“ koji predstavlja nastavak prošlogodišnje, uspješno provedene edukacije. Seminar je iniciran i finansiran od Općine Novi Grad Sarajevo u sklopu projekta Centar za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo.
U utorak, 01.04.2008. godine, otpočela je edukacija iz ove oblasti i trajala je tri dana, a održavala se u prostorijama CRB Novi Grad Sarajevo u periodu od 10 - 16 h.
Grupa od sedam polaznika prisustvovala je edukaciji iz ove oblasti koja se održavala pod stručnim vođstvom trenera iz UG INFOHOUSE Dženane Alađuz - dipl. komp. i dipl. bibl. , direktora organizacije.
NVO čiji su predstavnici učestvovali na edukaciji su:
1. Udruženje civilnih žrtava rata Novi Grad Sarajevo
2. Udruženje boraca „Bosnae-Zelene beretke“
3. Udruženje ratnih vojnih invalida Novi Grad Sarajevo
4. Organizacija demobil. boraca odbrambeno-oslob. rata 1992.-1995.
5. Udruženje „Zlatni ljiljan i zlatna policijska značka“ Novi Grad Sarajevo
6. Jedinstvena organizacija boraca BiH „Unija veterana“ Novi Grad Sarajevo
7. Kulturno umjetničko društvo "Bulbul" Sarajevo
Na edukaciji su obrađene slijedeće tematske cjeline:
- Osnovni elementi Projekt menadžmenta, SWOT i PEST analiza, napredni elementi projektne aplikacije - LFA
- Matrica logičkog okvira I dio (sveobuhvatni cilj, svrha projekta, očekivani rezultati, aktivnosti)
- Matrica logičkog okvira II dio (logika intervencije, pokazatelji napretka, izvori pokazatelja, pretpostavke)
- Partneri projekta i načini udruživanja, prava i obaveze partnera
- Kako uspješno implementirati projekat (plan, timski rad, saveznici i protivnici)
- Izvještavanje partnerima i donatorima, rebalansi budžeta, dodatne aktivnosti, follow up projekta.
U okviru praktičnog rada urađeni su:
- Osnovni elementi nacrta projekta
- Praktična vježba - Matrica logičkog okvira (I i II dio)
- Komunikacija i krizno komuniciranje među partnerima
Trećeg dana edukacije, 03.04.2008. godine, svečano su uručena uvjerenja svim polaznicima.
Putem evaluacije polaznici su mogli iznijeti svoje mišljenje, prijedloge, sugestije vezano za organizaciju edukacije, predavača kao i eventualne mjere za poboljšanje edukacije. Svi polaznici su najvećim ocjenama ocijenili tehničku organizaciju, sadržaj seminara i predavača i izrazili su zahvalnost Općinskom načelniku, Damiru Hadžiću, što im je omogućio sticanje novih znanja iz ove oblasti. Polaznici su iznijeli mišljenje da je potrebno naredni seminar održati na temu "Strateško planiranje". Sva mišljenja i prijedlozi polaznika će se, svakako, uzeti u obzir prilikom organizovanja slijedećeg seminara NVO sektora.