Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za profesore 16 srednjih škola u KS

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u periodu od 20. do 24. novembra organizuje edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apl...

Više detalja

Završna konferencija projekta CAPE AB

U Bad Radkersburgu, Austrija, 23. maja 2017. godine održana je završna konferencija projekta koji je finansiran kroz program Europa za građane „Mreža za sara...

Više detalja

Uspostavljanje Tehnološkog parka IT industrije kroz projekt 'MarketMakers'

Vlada Kantona Sarajevo, Ured Helvetas Swiss Intercooperation u BiH, Udruženje HUB 387 i Sarajevska razvojna agencija SERDA potpisali su danas Protokol o među...

Više detalja

PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU

Broj: JN- 112/15 PLAN JAVNIH NABAVKI SERDA DOO SARAJEVO ZA 2016. GODINU Plan javnih nabavki sastoji se od nabavki usluga, roba i radova vezano za...

Više detalja

Projekat TISAR: Kanton Sarajevo dobiva putnički informatički planer s podacima o javnom prijevozu

Kanton Sarajevo će do kraja godine dobiti putnički informatički planer na kojem će biti svi podaci o javnom prijevozu. Planer će biti dio um...

Više detalja