Vijesti

Arhiva vijesti

Uspješan završetak D-STIR projekta obilježen je završnom konferencijom u Rumuniji

15 partnera iz 8 evropskih zemalja (Rumunija, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Češka, Njemačka, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) uspješno su priveli kraju D-STIR projekt, koji je u posljednje dvije godine radio na premošćivanju jaza između naučne zajednice i društva u cjelini. Projekt se bavio Dunavskim okvirom za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) korištenjem istraživanja socio-tehničke integracije te je povezao tehničke stručnjake s humanistima kako bi iskoristio maksimalni društveni i poslovni potencijal - tj. implementirao RRI.

Uspješan završetak D-STIR projekta obilježen je završnom konferencijom u Rumuniji

Kao takav, D-STIR je iznimno važan za kreiranje okvira za inovacije, budući da inovacije odražavaju socio-ekonomski uticaj.

Završna konferencija D-STIR projekta organizovana  je 26. 06. 2019. godine u Braili, Rumunija i okupila predstavnike medija, javnosti, projektnih stakeholdera i projektnih partnera. Domaćin konferencije bio je vodeći partner D-STIR projekta South-East Development Agency iz Rumunije. Učesnici su imali priliku dobiti cjeloviti pregled D-STIR metode te rezultate i doprinose projekta cijeloj dunavskoj regiji.

Tokom konferencije, učesnici su imali priliku vidjeti prezentaciju projekta ResInfra@DR (projekt slične tematike kao i D-STIR). Projekt ResInfra@DR ima za cilj poboljšati znanje donosilaca odluka, organizacija koje provode politike uključene u finansiranje istraživačkih infrastruktura i projekata.

Velika je čast također bila ugostiti Nacionalne kontaktne tačke za Dunavski transnacionalni program iz Ministarstva regionalnog razvoja i javne uprave Rumunije tokom završne konferencije projekta. Informisali su učesnike o rezultatima Dunavskog programa i budućim koracima za sljedeći programski period 2021.-2027. Istaknuli su važnu ulogu projektnih partnera u kampanjama za podizanje svijesti o važnosti distribucije rezultata projekta među sudionicima projekta. Također su čestitali svim projektnim partnerima na njihovom doprinosu glavnim postignućima projekta.

Projekt D-STIR odobren je u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa finansiranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Vrijednost projekta je 2 miliona eura. Glavni cilj ovog programa je razvoj koordiniranih politika i akcija u programskom području kojima se jačaju obaveze strategije Evropa 2020. u skladu sa tri dimenzije pametnog, održivog i uključivog rasta.

Doprinos projekta D-STIR uslovima Dunavskog inovacijskog okvira iznimno je važan jer su svijest i kapacitet RRI-a u regiji ograničeni. Jedan od doprinosa projekta su pilot-aktivnosti i podizanje svijesti tokom radionica, prezentacija projekata i sastanaka sudionika u dunavskoj regiji, s naglaskom na istraživanje i inovacije koje će se provoditi na društveni, ekološki i etički način. Osim toga, projektni partneri naglašavaju da bi RRI trebao postati horizontalni princip integrisan u sve strateške dokumente i trebao bi biti kriterij za dodjelu sredstava u svim programima koji se odnose na RRI.

Projekt D-STIR osmišljen je kako bi iskoristio prednosti RRI-a, budući da su sudionici zahtijevali povećanje znanja i kapaciteta, konkretne strategije i poboljšani okvir za inovacije. To je bilo moguće uz transnacionalnu saradnju među komplementarnim partnerima, budući da su partneri D-STIR-a radili s transnacionalnim interesnim skupinama iz različitih područja - politike, akademske zajednice, preduzetništva (uključujući mala i srednja preduzeća) i civilnog društva u makroregiji.

Drugi doprinos regiji je RRI strategija za dunavsku regiju koja predstavlja jedinstveni, strateški dokument s preporukama za akademske i poslovne subjekte u dunavskoj regiji, te sadrži preporuke za politiku upravljanja - javne vlasti.

Za više informacija o D-STIR projektu posjetite: www.interreg-danube.eu/d-stir