Vijesti

Arhiva vijesti

Program 2 Projektne akademije za pretposljednju grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo održan od 23. do 27.09.2019. godine

U sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“, koji implementira SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede, od 23. do 27.09.2019. godine održan je Program 2 Projektne akademije za pretposljednju grupu koju je činilo 15 polaznika.

Program 2 Projektne akademije za pretposljednju grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo održan od 23. do 27.09.2019. godine

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Projektom je predviđeno da po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prođe Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Program 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na taj način poveća apsorpcijska moć sektora MSP spram sredstava iz EU fondova.

Od 21. do 25.10.2019. godine će se održati Program 2 Projektne akademije za posljednju grupu polaznika čime će biti okončan ovaj projekat.