Dosadašnji rezultati projekta Challenge to Change predstavljeni predstavnicima Sida-e u Stockholmu

Članovi Challenge tima održali su 18. juna 2019. godine u Stockholmu sastanak sa predstavnicima Sida-e gospodinom Torgny Svenungsson i gospodinom Henrik Riby na...

Više detalja

Posljednji koraci D-STIR projekta za poboljšanje okvira za odgovorno istraživanje i inovacije u Dunavskoj regiji

Tokom 2019. godine D-STIR projekat je ušao u svoju završnu fazu, gdje partneri iz Rumunije, Češke, Slovačke, Njemačke, Mađarske, Hrvatske,...

Više detalja

Solidarnost u doba ekonomske krize - radionica u okviru projekta SOLICRIS

U okviru projekta SOLICRIS, dana 15.11.2018. godine, u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, održana je radionica o temi Solidarnost u dob...

Više detalja

Prezentacija poziva USAID WHAM

Današnja prezentacija novih javnih poziva USAID WHAM projekta za dodjelu grantovskih sredstava firmama iz metalnog, drvnog i sektora tekstila/obuće izazv...

Više detalja

Predstavljanje novih bespovratnih sredstava USAID WHAM

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA) organizira zvaničnu prezentaciju pr...

Više detalja