Vijesti

Arhiva vijesti

CSSC Lab: Nova INTERREG inicijativa koja predstavlja važnost sektorskog udruživanja i skladištenja energije

Europska unija ima ambiciozne planove postizanja karbonske neutralnosti do 2050. To zahtijeva testiranje i usvajanje inovativnih rješenja za proizvodnju energije, potrošnju, upravljanje i skladištenje. CSSC Lab (Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje) – novi projekat u okviru EU INTERREG programa za Dunavsku regiju, čija je implementacija počela u julu 2020. godine, podržaće testiranje pristupa sektorskog udruživanja i skladištenja energije u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

 CSSC Lab: Nova INTERREG inicijativa koja predstavlja važnost sektorskog udruživanja i skladištenja energije

Glavna prepreka u procesu veće upotrebe obnovljivih izvora energije trenutno je bolje povezivanje potrošnje i skladištenja energije. Obnovljivi izvori energije ključni su za ostvarivanje klimatskih ciljeva koje ima EU, ali predstavljaju značajan izazov s obzirom na to da su promjenljivi. To znači da obezbjeđivanje solarne energije i energije vjetra u velikoj mjeri zavisi od doba dana, sezone i vremenskih prilika. Nova, inovativna rješenja za skladištenje energija su potrebna kako bi se uvjerili da energija proizvedena obnovljivim izvorima može da se skladišti i koristi kada je to potrebno.

Pristupi sektorskog udruživanja služe za izgradnju veza između potrošnje energije sa jedne strane i skladištenja energije sa druge strane. Njihov potencijal je takođe prepoznat na nivou EU, uz jasnu strategiju koju je o ovoj temi formulirala Europska komisija (Strategija EU za integraciju energetskog sistema, EK, juli 2020.) Ipak, i dalje postoji nedostatak svijesti o značaju udruživanja sektora na općinskom i gradskom nivou, koji su glavne komponente u integrisanom energetskom sistemu.

U studiji “Potencijali udruživanja sektora za dekarbonizaciju“ iz 2019. godine, Europska komisija preporučuje pokretanje pilot projekta udruživanja sektora kao načina za podizanje svijesti na općinskom i gradskom nivou. CSSC Lab nastojaće da slijedi ovu preporuku pokretanjem različitih mjesta za testiranje. “Naš projekat je poseban po tome što gradimo specifične tehnologije u četiri partnerske regije- Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Bugarskoj. Te investicije će potom poslužiti kao primjer predstavnicima općina, gradova i potencijalnih investitora i sadržavaće razna rješenja za proizvodnju energije, skladištenje, iskorištenost i upravljanje”, kazao je Hrvoje Maraš,  zamjenik glavnog partnera u CSSC Laboratoriji.

“Međutim, CSSC lab neće biti ograničen na prezentaciju tehnologija. Pripremićemo model rješenja za tipične slučajeve upotrebe u urbanim sredinama, razvićemo shemu izgradnje kapaciteta za općine putem obuka na lokalnom nivou, webinara i  treninga, zatim ćemo postaviti online platformu za učenje za kontinuirani prijenos znanja i rješenja za druge gradove“, dodao je koordinator projekta Marko Čavar.

 

Vodeći projektni partner “Regionalna agencija za energetiku Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)” okupila je 17 partnera iz 11 zemalja, a partner projekta u Bosni i Hercegovini je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

 

Projekat će trajati ukupno 30 mjeseci, a završava se u decembru 2022.

O CSSC laboratoriji

CSSC Lab je inicijativa koju provodi 17 partnera u 11 zemalja, sa ciljem da se ubrzaju nova CSSC rješenja u gradovima Dunavskog regiona. Trenutno postoji mali broj inicijativa za udruživanje sektora, zato što javne vlasti posjeduju malo znanja o toj temi i plaše se povezanih investicionih rizika. Da bi se prevazišle ove barijere, projekat CSSC Lab planira da provede program izgradnje kapaciteta za općine i demonstrira isplativost CSSC rješenja za gradove srednje i manje veličine u Dunavskom regionu.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

https://www.facebook.com/cssclab

Photo: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski