Radnički dom

RADNIČKI DOM POŠTOVANI PRIJATELJI, DRAGI SUGRAĐANI ! Ovih dana pokrenuta je akcija rekonstrukcije i dovršetka izgradnje Radničkog doma u Vare&...

Više detalja

Dženaza za 10 ubijenih hadžićana

26. maja obavit će se dženaza za 10. ubijenih hadžićana.- Nad stanovnicima Hadžića napravljen je veliki zločin. Nakon reintegracije čak više od 240 ljud...

Više detalja

Sastanak sa vogošćanskim privrednicima

Na osnovu inicijative Općinskog vijeća Vogošća, a u skladu sa Općinskom politikom koja je orijentisana za stvaranje povoljnog poslovnog ambij...

Više detalja

Serija sastanaka o jačanju svijesti o procesu regionalnog razvoja na prostoru SMR

S ciljem jačanja svijesti o procesu regionalnog razvoja na prostoru Sarajevske makroregije (SMR) a time i cijele BiH, SERDA u saradnji sa EU RED II u proteklom...

Više detalja

Skupština opštine Sokolac o stanju u privredi

NAJTEŽE U DRVNOJ INDUSTRIJI Analiza stanja u privredi opštine Sokolac, sa osvrtom na vlasničku transformaciju, bila je u središtu pažnje na sjedn...

Više detalja