Projekti

Svi projekti

KNOWING IPR - Jačanje inovacija u Dunavskoj regiji kroz inženjering znanja i IPR menadžment

KNOWING IPR - Jačanje inovacija u Dunavskoj regiji kroz inženjering znanja i IPR menadžment

Trajanje

01.07.2018. - 30.06.2021.

Budžet

Ukupni: 2.149.800 EUR (ERDF doprinos: 1.538.330 EUR, IPA doprinos: 153.000 EUR, ENI doprinos: 136.000 EUR ); Budžet SERDA-e: 70.000 EUR

Opis projekta

KNOWING IPR  poboljšat će okvirne uvjetee za inovacije u regiji Dunava i to kreiranjem  transnacionalne platforme KnowING IPR, koja će osigurati alat otvorenog pristupa za naprednu analizu prava intelektualnog vlasništva (IPR) i smjernice za poboljšani i usklađeni pravni okvir IPR u cijeloj Dunavskoj regiji. Time će se osigurati širi i potreban pristup postojećim inovacijama i rezultatima istraživanja, patentima i IPR znanju, te  uslugama i obukama  za upravljanje intelektualnim pravima, kao i podrška  komercijalizaciji rezultata istraživanja i transferu  tehnologije.

KNOWING IPR je pionirski napor koji donosi napredna znanja tehnološkog inženjeringa u području prava intelektualnog vlasništva. Projekat će omogućiti udruživanje i iskorištavanje postojećih inovacijskih znanja i povećanje mogućnosti saradnje na temelju prava intelektualnog vlasništva (out-licensing, in-licensing i nerazvijeni univerzitetski tehnološki transfer). Projekt će rješavati usko grlo nedostatka podataka o pravu intelektualnog vlasništva s realnom vrijednošću i znanja o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva, potičući tako nerazvijena tržišta pravima intelektualnog vlasništva, dalja ulaganja u inovacije i stvaranje  konkurentske prednosti, posebno za mala i srednja preduzeća u Dunavskoj regiji.

Glavni rezultat  KNOWING IPR projekta bit će praktično rješenje u obliku otvorene Knowing Hub online platforme, koja će pružati ekstrakciju znanja iz patentnih i drugih baza podataka, naprednu analitiku i obuku za IPR ekstrakciju i upravljanje, omogućujući istovremeno IPR saradnju, bolje informiranu slobodu djelovanja, trendove za buduće odluke i inovativne procese. Nadalje, projekt će pružiti na dokazima temeljene preporuke za područje prava intelektualnog vlasništva u Dunavskoj regiji.

KNOWING  IPR-a će se graditi na triple helix modelu[1], usmjeravajući se prema preduzećima, posebno malim i srednjim, organizacijama za podršku poslovanju, javnim tijelima, visoobrazovnim i istraživačkim centrima, svojim raznolikim članovima konzorcija i terenskim aktivnostima.

[1] Triple helix model inovacija odnosi se na skup interakcija između akademske zajednice, industrije i vlada, radi poticanja ekonomskog i društvenog razvoja

Partneri

 • Fakultet informatičkih studija u Novom Mestu (SI)
 • Tehnički univerzitet Kosice(SK)
 • IN2data (HR)
 • Univerzitet West Bohemia (CZ)
 • Istraživački centar za regionalni i globalni razvoj (BU)
 • Izvršna agencija za više obrazovanje, istraživanje, inovacije, razvoj i finansiranje inovacija (RO)
 • Steinbeis 2i GmbH (DE)
 • H&S Heilig und Schubert Software AG (AT)
 • Asocijacija mreža poslovnih udruženja Panonije (HU)
 • Budimpeštanska privredna i industrijska komora (HU)
 • Škola za napredne društvene studije iz Nove Gorice (SLO)
 • Regionalna razvojna agencija za Šumadiju i Pomoravlje (SRB)
 • Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (BiH)
 • Agencija za inovacije i tehnološki transfer (MI)
 • Državna agencija za intelektualno vlasništvo Repubike Moldavije (MI)
 • Agencija za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju “Transcarpathia” (UA)
 • Univerzitet Northumbria, Newcastle(UK)
 • Internacionalna federacija udruženja izumitelja (CH)
 • Praxis Courses Ltd (UK)

Kontakti

Amela Ikić Suljagić  (amela@serda.ba)

Dodatne informacije dostupne na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr