Vijesti

Arhiva vijesti

KNOWING IPR: UXD radionica održana u Zagrebu

U cilju prikupljanja korisničkih iskustava i dizajniranja korisničke platforme u okviru projekta KNOWING IPR, u Zagrebu je 21.oktobra 2019.godine u prostoijama projektnog partnera ALGEBRA LAB-a  održana UXD  radionica, čijem su radu doprinos dali i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.

KNOWING IPR: UXD radionica održana u Zagrebu

Na radionici su predstavnici projektnog konzorcija Barbara Basek, dr. Dalibor Fila, dr. Tamara Valič predstavili rezultate prethodnih radionica održanih u Slovačkoj i Njemačkoj, zatim korisničku bazu podataka i web aplikaciju koja se kreira u okviru projekta KNOWING IPR.

Prisutnim sudionicima radionice obratio se i Mladen Vukmir iz firme Vukmir&Associates, ekspert za pitanje prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, koji je pojasnio važnot prava intelektualnog vlasništva u svijetu i EU, s osvrtom na stanje u Hrvatskoj.

Radionici su prisustvovali predstavnici MSP, organizacija za podršku biznisu, kreatora politika i predstavnici visokoškolskih ustanova.

Rezultat grupnog rada učesnika radionice pomoći će u definiranju ponašanja sistema u odgovoru korinicima ,a  koji će biti kreiran u okviru KNOWING IPR projekta.