Projekti

Svi projekti

InnoHPC- Računarstvo visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskoj regiji

InnoHPC- Računarstvo visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskoj regiji

Trajanje

01.01.2017. - 30.06.2019.

Budžet

Ukupni :2.054.600 EUR (ERDF učešće:1.455.540 EUR, IPA učešće:290.870 EUR); Bužet SERDA-e: 75.000 EUR

Opis projekta

INNOHPC je projekat koji se implementira u okviru INTERREG Dunavskog programa i kojeg sufinansira Europska unija. Računarstvo visokih performansi (HPC) rastuća je tehnologija opće namjene.

InnoHPC predstavlja napor za unaprjeđenje okvirnih uvjeta za inovacije pružajući jedinstvenu institucionalnu i tehnološku infrastrukturu, dizajniranu specifično za objedinjavanje i istraživanje HPC infrastrukture na transnacionalnom nivou. Najnaprednija HPC infrastruktura i znanje u Dunavskoj regiji  okupljaju  resurse i omogućavaju pristup kako bi se povećali inovacijski potencijali industrijskih MSP.

InnoHPC će doprinijeti 

  • Intenziviranju suradnje između institucija znanja, industrijskih preduzeća i kretora politika
  • Projektno partnerstvo će razviti transnacionalni InnoHPC Lab pružajući pristup infrastrukturi i uslugama
  • Dva pilot projekta u automobilskoj i elektronskoj industriji, uz sudjelovanje industrijskih preduzeća, testiraće InnOHPC Lab u stvarnom okruženju kako bi se kreirala nova vrijednost kroz transnacionalnu suradnju.

 

Ključni učinci InnoHPC projekta 

  • Transnacionalni InnoHPC Lab udružuje regionalnu HPC infrastrukturu
  • Kompetencije
  • Web platforma koja omogućava pristup HPC-u
  • Integrirane usluge i alati za jačanje kapaciteta
  • Održivi istrumenti za podršku trajanju InnoHPC Lab-a nakon završetka projekta

Partneri

Fakultet informatičkih studija u Novom Mestu, (SI)
Izvršna Agencija za više obrazovanje, istraživanje, inovacije, razvoj i finansiranje inovacija (RO)
RISC Software GmbH (AT)
Istraživački centar za regionalni i globalni razvoj ( BU)
Univerzitet u Rijeci-Centar za napredno računarstvo i modeling (HR)
IT4Innovations Nacionalni centar za superkompjutere- VSB-Tehnički univerzitet Ostrava(CZ)
Budapeštanska privredna i industrijska komora (HU)
Tehnički univerzitet Košice  (SK)
West univerzitet Temišvar (RO)
Privredna i industrijska komora SIvenije (SI)
Univerzitet u Ljubljani (SI)
Regionalna razvojna agencija Šumadije i Pomoravlja (RS)
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (BA)
Regionalna razvojna agencija za  Bjelasicu, Komove and Prokletije (ME)
Univerzitet Novi Sad (RS)
Agencija za transfer inovacija i tehnologija (MI)
Univerzitet iz Edinburgh-a, Edinburgh Parallel Computing Centre (UK)
Waterford tehnološki institut (IR)

Kontakti

Amela Ikić Suljagić  (amela@serda.ba)

Dodatne informacije dostupne na:

http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/innohpc

Pratite  InnoHPC project na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u, YouTube-u i  ReseachGate-u