Projekti

Svi projekti

Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-tehničkih integracija D-STIR

Dunavski okvir za odgovorno istraživanje i inovacije korištenjem socio-tehničkih integracija D-STIR

Trajanje

01.01.2017. - 01.06.2019.

Budžet

Budžet ukupni: 1.923.366,80 EUR; SERDA budžet 130.395,60 EUR

Opis projekta

Da bi se poboljšali uslovi za razvoj inovacija u Dunavskom okviru, D-STIR projekat ima za cilj da integriše odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) u cjelokupni proces inovacija i da osigura da se odgovorno istraživanje i inovacije provode na način usklađen sa socijalnim, okolinskim i etičkim principima.

Partneri

Jugoistočna regionalna razvojna agencija (Rumunija); Cassovia Life Sciences (Slovačka), Prvo mađarsko udruženje za odgovornu inovativnost (Mađarska), ELI-HU istraživanje i razvoj (Mađarska), Razvojni centar srce Slovenije, Institut fizike Češke akademije nauka, Nacionalni institut fizike, istraživanja i razvijanja nukleranog inžinjeringa (Rumunija), Bwcon GmbH (Njemačka), Regionalna vlada okruga Csongrád (Mađarska), Centrali Bohemian inovaciski centar (Češka), Ilfov okrug (Rumunija), Košice samoupravni region, zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Kontakti

Belma Pašić  (belma@serda.ba)

Web sajt projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

Facebook stranica: https://www.facebook.com/dstirproject/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/d-stirproject/