Projekti

Svi projekti

CSSC LAB City Storage and Sector Coupling Lab/ Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje

CSSC LAB City Storage and Sector Coupling Lab/ Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje

Trajanje

01.07.2020. - 31.12.2022.

Budžet

UKUPNI BUDŽET: 2 080 844,25 eura ERDF: 1 584 534,47 eura IPA: 138 365.12 eura ENI: 45 817,97 eura

Opis projekta

Na temelju nedavne studije koju je objavio EUSDR PA2, obnovljivi izvori osigurati će 50% potražnje za energijom u Jugoistočnoj Europi 2030. S većim stepenom iskorištenosti OIE skladištenje energije postaje ključno u sljedećoj fazi energetske tranzicije u svim podunavskim zemljama. Čak i u najnaprednijim regijama uvođenje inovativnih aplikacija za pohranu energije i povezivanje sektora tek je počelo dobivati ​​zamah. Budući da su ovim izazovima posebno pogođeni srednji i manji gradovi, potrebna su odgovarajuća rješenja za gradsko skladištenje i spajanje sektora (CSSC) kako bi se osiguralo učinkovito korištenje energije i povećala energetska sigurnost. Projekat CSSC Lab pripremit će teren za ubrzavanje prihvaćanja CSSC rješenja u gradovima Dunavske regije, koji je na vrlo niskoj razini jer javne vlasti posjeduju malo znanja i zaziru od rizika ulaganja. Da bi se prevladala ova barijera, projektom CSSC Lab provest će se program izgradnje kapaciteta za općine i pokazati održivost rješenja CSSC za srednje i manje gradove u Dunavskoj regiji.

Konzorcij proejkta CSSC Lab sastoji se od 17 partnera iz energetskih agencija, stručnih organizacija i pilot gradova, Projekat CSSC Lab će: 1) razraditi model rješenja + priručnik za procjenu za tipične gradske slučajeve korištenja CSSC-a, 2) razviti / pokrenuti program izgradnje kapaciteta za općine s lokalnim treninzima, webinarima i gradskim treninzima, 3) uspostaviti četiri CSSC demo centra u različitim partnerskim regijama (HR, AT, SI, BG) kako bi pokazali izvedivost i provedbu različitih CSSC rješenja i 4) postavili mrežnu CSSC Lab platformu za učenje za održivi prijenos znanja. Sveukupno, projekt CSSC Lab usmjeren je na izgradnju projekata replikacije CSSC u ciljanim gradovima u Dunavskoj regiji. Regionalni akcijski planovi osiguravaju prijenos prakse na regionalni nivo. Transnacionalne političke preporuke doprinose EUSDR PA2 i PA10 strategijama.

Partneri

 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
 • REGEA- Hrvatska
 • Zagrebačka županija- Hrvatska 
 • ConPlusUltra GmbH CPU- Austrija
 • Energie Kompass GmbH EK- Austrija
 • Immo KG TE- Austrija
 • Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje LEASP -Slovenija 
 • Opčina Destrnik -Slovenija 
 • Udruženje bugarskih crnomorskih općina UBBSLA -Bugarska
 • Agenția Locală a Energiei Alba ALEA -Rumunija
 • Ag- Češka
 • MČ Bratislava – Staré Mesto Bratislava -Slovačka
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave- Slovačka
 • Bodensee-Stiftung LCF- Njemačka
 • Energieagentur Regio Freiburg GmbH EARF -Njemačka
 • Cross-Border Cooperation and European Integration Agency- Moldavija
 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis- Crna Gora
 • Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA-Bosna i Hercegovina
 • HEP Toplinarstvo d.o.o. -Hrvatska 
 • Općina  Alba Iulia- Rumunija
 • Třeboň Municipal Water Company Ltd. CZ- Češka
 • Grad Beč-Austrija
 • Gutach (Breisgau)-Njemačka
 • Opčina Dornava-Slovenija
 • Donaueschingen-Njemačka
 • Marktgemeinde Ollersdorf-Austrija
 • Grad Zaprešić-Hrvatska
 • Općina Dobrich-Bugarska
 • 3K-Bugarska
 • Lucron Group a.s-Slovačka

Kontakti

Amela Ikic Suljagic (amela@serda.ba)

Belma Pašić (belma@serda.ba)

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab