Vijesti

Arhiva vijesti

Održan webinar o CSSC rješenjima-napredna sesija planirana za10.05.2022.

Dekarbonizacija je glavna tema u EU sljedećih desetljeća. Rješenje o tome kako se uhvatiti u koštac s izazovima potpune dekarbonizacije energetskog sistema može biti spajanje sektora. 

Održan webinar o CSSC rješenjima-napredna sesija  planirana za10.05.2022.

Povezivanjem različitih dijelova energetskog sistema može se postići isplativa dekarbonizacija. Osnovna ideja spajanja sektora je da se integrišu svi sektori (električna energija, gas, toplota, transport i industrija) i da se energija koja se proizvodi u jednom sektoru iskoristi u drugom sektoru. U EU postoji snažna politička podrška ideji spajanja sektora. Sektorsko spajanje se odnosi na povezivanje sektora električne energije, toplote i transporta putem skladištenja energije i energetskih pretvarača (prema Sterner, Stadler 2017: 28).

EU INTERREG DTP projekat CSSC Lab priprema teren za ubrzavanje prihvatanja rješenja gradskog slkadištenja i spajanja sektora, skraćeno CSSC (City storage and sector coupling) u gradovima Dunavske regije, tako što će provesti program izgradnje kapaciteta za općine i pokazati održivost rješenja CSSC za srednje i manje gradove u Dunavskoj regiji. S tim u vezi, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 25.i 26. aprila,u saradnji sa CETEOR Sarajevo, organizirala webinar za predstavnike općina, energetskih agencija i predstavnika firmi iz oblasti energetike, gradskog grijanja iz Bosne i Hercegovine , a kako bi im približila termine, koncept, tehnologije i primjenu CSSC rješenja. Ovaj dvodnevni skup bio je posvećen osnovnim temama i bio je svojevrsni uvod u CSSC rješenja, dok će se 10.maja 2022.godine održati tzv. "napredni" webinar na kojem će se sudionici upoznati sa kompleksnijim temama koje se tiču gradskog skladištenja i sektorskog spajanja. Za ucesce na sesiji 10.maja 2022.godine slijedite link: https://serda.ba/bs/novosti/poziv-za-ucesce-na-webinarima-izgradnje-kapaciteta-cssc-lab-city-storage-and-sector-coupling-lab-laboratorij-za-gradsko-skladistenje-i-sektorsko-spajanje/3725