Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv za učešće na webinarima izgradnje kapaciteta CSSC LAB City Storage and Sector Coupling Lab / Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje

Projekt CSSC LAB implementira se u okviru EU INTEREG Dunavskog programa i  ima za cilj stvaranje kontinuirane razine interakcije između projektnih partnera i gradova Dunavske regije, kako bi se olakšao način na koji se razvijaju konkretni projekti replikacije u ciljanim gradovima na temelju rezultata projekta. Obuke namijenjene jačanju kapaciteta provode se u zemljama projektnih partnera, a time i u Bosni i Hercegovini, za čiju je implementaciju zadužena Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Webinari su osmišljeni kao online obuke koje će se realizirati putem zoom platforme na lokalnom jeziku u vidu tri (3) webinara, prema rasporedu kako je prethodno navedeno, prva dva krajem aprila, a napredni modul početkom maja. 

Webinari će se održati putem online zoom platforme  25. i 26. aprila te 10. maja 2022. godine.

Poziv za učešće na webinarima izgradnje kapaciteta CSSC LAB City Storage and Sector Coupling Lab / Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje

Kome su namijenjeni webinari?

Webinari, koje organizira SERDA,  namijenjeni su predstavnicima općina i ostalim gradskim akterima koji rade u različitim stručnim područjima u vezi s urbanim energetskim sistemima (gradske uprave, komunalna poduzeća, projektanti energetskih projekata itd.).

Stoga pozivamo predstavnike navedenih ciljnih skupina da se prisustvuju navedenom događaju na kome će steći nova znanja o skladištenju i spajanu energije u urbanim sredinama.

Koje su teme webinara?

Teme webinara predstavljene kroz module a oni su slijedeći:

Þ      M1: Toplotni sistem: skladištenje energije i spajanje sektora

Þ      M2: Električni sistem: skladištenje energije i spajanje sektora

Þ      M3: Nove tehnologije i aplikacije za spajanje sektora

Þ      M4: Slučajevi korištenja i primjeri dobre prakse

Þ      M5: Osnovno razumijevanje makroekonomskih uvjeta tržišta energije

Þ      M6: Mikroekonomski faktori koji utiču na ekonomsku učinkovitost CSSC instalacija u urbanim sredinama

Þ      M7: Ekonomska ocjena primjera iz prakse

        M8: Poslovni modeli i rješenja za finansiranje

Webinar je besplatan za sve učesnike.      

Predavači na webinaru su:

Þ    Prof.dr. Azrudin Husika, dipl.inž.maš.

Þ    MA Adna Šovšić Kurešepi, dipl.inž.el.

Þ    Dr.sc. Faruk Hadžić, dipl.oec.

      Mr.sc. Vedad Suljić, dipl.oec 

Prijave slati  na navedene email adrese :

amela@serda.ba 

ekavazovic@ceteor.ba