Nastavak razvoja gasnog sistema na području Pala, Jahorine, Trnova RS i Trnova FBiH

U prostorijama SERDA u srijedu 25. aprila 2007. godine potpisan je protokol o nastavku realizacije projekta regionalnog razvoja gasnog sistema „Gasifikac...

Više detalja

Općina Olovo i SERDA potpisali protokol o saradnji s ciljem razvoja zdravstvenog turizma u ovoj općini

Protokol o međusobnoj saradnji i sufinansiranju realizacije projekta "Izrada studije razvoja banjsko-rekreacionog turizma u općini Olovo", 12. aprila...

Više detalja

Poslovni forum o poticajima za razvoj malih i srednjih preduzeća

U organizaciji Regionalne jedinice za poduzetništvo za regiju Sarajevo projekta EU TAC, Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, danas je u Sarajev...

Više detalja

Revitalizacija kraljevskog grada Bobovac i Kraljeve Sutjeske tema sastanka održanog u SERDA

U skladu sa zaključcima prethodnog sastanka, Regionalne razvojne agencije REZ i SERDA pripremile su draft Protokola o međusobnoj saradnji na stvaranju osnova z...

Više detalja

Poziv na poslovni forum"Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj MSP"

Zadovoljstvo nam je informisati Vas da Regionalna jedinica za poduzetništvo za regiju Sarajevo EU TAC projekta i Sarajevska regionalna razvojna agencija...

Više detalja