U SERDA-i održan sastanak projektnih partnera INTERREG ADRION projekta "WOOL"

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA  bila je 11. i 12. aprila 2022.godine domaćin(Mid-Term Review) sastanka projektnih partnera u okviru EU INTER...

Više detalja

Poziv za učešće na webinarima izgradnje kapaciteta CSSC LAB City Storage and Sector Coupling Lab / Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje

Projekt CSSC LAB implementira se u okviru EU INTEREG Dunavskog programa i  ima za cilj stvaranje kontinuirane razine interakcije između projektnih partnera...

Više detalja

Predstavnici agencije SERDA na konferenciji AGORADA +2021 koja se održava u Valenciji

Ovogodišnja debata konferencije AGORADA +2021 posvećena je održivim finansijama: „Finansijski scenariji i prevazilaženje izazova za održivi poduzet...

Više detalja

DRUGI TERMIN PREZENTACIJE GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE

Uslijed velikog interesovanja privrednika za prezentaciju programa podrške Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencij...

Više detalja

POZIV NA PREZENTACIJU GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA poziva privrednike, predstavnike male privrede na prezentaciju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja...

Više detalja