Produžen rok firmama za prijave na poziv za sufinansiranje stažiranja novih uposlenika

U cilju povecanja zaposlenosti, razvoja tržišta rada i novih vještina i znanja, te podrške preduzecima u metalskoj industriji, Sarajevska r...

Više detalja

Poziv za ucešce na sajmu zapošljavanja u okviru metalske industrije

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru projekta „Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeca u metalnoj industriji kroz uvode...

Više detalja

Sistem vaucera za mikro, mala i srednja preduzeca u BiH ponovo aktiviran

Kroz saradnju projekta EURELSMED sa agencijama NERDA, RARS, RDA NW, REDAH, REZ i SERDA pokrenut je sistem vaucera za MSP. Koristenjem vaucera, mikro mala i sred...

Više detalja

Poziv nezaposlenim i firmama iz metalske industrije za strucno usavršavanje

U cilju povecanja zaposlenosti, razvoja tržišta rada i novih vještina i znanja, te podrške preduzecima u metalskoj industriji, Sarajevska r...

Više detalja

Poziv metalskim firmama za ucešce u Programa sufinansiranja stažiranja novih uposlenika

U cilju povecanja zaposlenosti, razvoja tržišta rada i novih vještina i znanja, te podrške preduzecima u metalskoj industriji, Sarajevska r...

Više detalja