Povodom Dana općine

Otkriće se spomen obilježje na platou ispred zgrade pošte na MaltiPovodom 16. maja Dana općine Novo Sarajevo bić...

Više detalja

Raspodjela kredita za zapošljavanje

Nova Banka A.D. Bijeljina vrši plasman stimulativnih kredita na području Opštine Višegrad iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknad...

Više detalja

Objavljen javni poziv za prijedloge za investiranje

Projkti se mogu aplicirati do 09.06.ove godineU cilju povećanja stepena uključenosti lokalne zajednice u procesu planir...

Više detalja

Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo

U skladu sa Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo potpisanog 30.03.2006.god. između ministarstv...

Više detalja

17. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U četvrtak, 27.04. ove godine sa početkom u 18,00 sati, održaće ce sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo sa sljedećim...

Više detalja