Prezentacija programa IPA Adriatic

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA održana je prezentacija 2. Otvorenog poziva Jadranske prekogranicne saradnje IPA ADRIATIC. Cilj pre...

Više detalja

Podrška bh. firmama na sajmu u Hannoveru

U organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, a pod pokroviteljstvom SIPPO (Švajcarski program za promociju uvoza u EU), FIRMA Projekta koji finansira SID...

Više detalja

SERDA na sajmu zapošljavanja

U organizaciji Opcine Novi Grad i Službe za zapošljavanje KS danas je održan lokalni sajam zapošljavnja namjenjen svim nezaposlenim licima, poslo...

Više detalja

SERDA na edukaciji o monitoringu i evaluaciji

Na Jahorini je danas pocela trodnevna obuka o “Monitoringu i evaluaciji projekata iz šeme grantova” za predstavnike regionalnih razvojnih age...

Više detalja

Ugovor o redovnom održavanju javnih zelenih površina na području općine

I N F O R M A C I J A U skladu sa Programom komunalnih djelatnosti za 2009. godinu koji je usvojilo Općinsko vijeće Visoko na 4. sjednici održanoj 21.02.2009....

Više detalja