Projekti

Svi projekti

"Nature for Recovery"

"Nature for Recovery"

Trajanje

01.04.2022. - 31.03.2023.

Budžet

155.399,60 eura

Opis projekta

Projekat "Nature for recovery" u fokusu ima  obnovu lokacije i razvoj turističke ponude na širem području vodopada Skakavac i to uvođenjem novih turističkih paketa, popularizacijom Skakavca te uspostavljanjem funkcionalnog outdoor turizma. Realizacijom projekta kreiraće se bolji uslovi za dalji organizovani razvoj i bolje korištenje ukupnog turističkog potencijala ove manje razvijene turističke destinacije.

Kroz projekat je planirao uraditi slijedeće:

·         Razvoj nove turističke ponude

·         Izrada Plana upravljanja posjetiteljima za lokaciju Skakavac

·         Organizacija treninga za izgradnju kapaciteta

·         Promocija nove zelene ponude i lokacije

·         Mapiranje staza, digitalizacija i razvoj aplikacije

·         Postavljanje Via Ferrate na Skakavcu

·         Obogaćivanje opreme na lokaciji Skakavac

Partneri

Projekat zajednički realiziraju Općina Centar Sarajevo, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

“Nature for recovery” se realizira u okviru EU4Business Recovery projekta, kojeg  finansiraju Europska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a  provode GIZ, ILO i UNDP.