Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv zainteresovanima za prijavu na trening o digitalnom marketingu, privlačenju sponzora i zelenoj certifikaciji

Općina Centar, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Kantonalna  javna ustanova za zaštićena prirodna područja organizuju treninge o temama: Digitalni marketing, Kako privući sponzore , Zelena certifikacija. Treninzi  se organizuju u okviru projekta Nature for recovery, a održaće se 12. i 13.12.2022. godine u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije (Kolodvorska 6, Sarajevo).

Poziv zainteresovanima za  prijavu na trening o digitalnom marketingu, privlačenju sponzora i zelenoj certifikaciji

Općina Centar u partnerstvu sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA realizira projekat ”Nature for recovery”, sufinansiran od EU4Business projekta, kojeg zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO. Projekat nastoji poboljšati ekonomske aktivnosti na širem području Skakavca, između ostalog, i izgradnjom kapaciteta pružalaca turističkih usluga. Projektne aktivnosti osmišljene su za rješavanje identificiranih problema i poteškoća s kojima se susreću subjekti koji posluju u sektoru turizma, a doprinijeće se i razvoju ekonomske aktivnosti i ublažavanje ekonomskih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19 na području općine Centar, Kantona Sarajevo i BiH. Projektne aktivnosti rezultirat će oporavkom turističke aktivnosti, povećanjem broja posjeta, čime će se povećati prihodi ostvareni od turizma. Aktivnosti će omogućiti turističkim ponuđačima na području općine Centar bolje prezentiranje i prodaju novih turističkih proizvoda. Uz povećanje kapaciteta korisnika za pružanje usluga, poboljšaće se vidljivost i položaj na tržištu, uvrštavanje u turističku ponudu, ….itd. U cilju izgradnje znanja i jačanja kapaciteta, organiziraju se treninzi za mala i srednja preduzeća, obrtnike, registrovana seoska domaćinstva, poljoprivredne proizvođače i udruženja građana. Deset odabranih korisnika treninga će dobiti ”Zeleni certifikat“, koji će omogućiti turističku promociju korisnika u svijetu kroz web portale, a koji turistima garantuju da korisnik ili pružalac usluga ispunjava uslove propisane certifikatom. Za odabrane korisnike korištenje certifikata u prvoj godini će se finansirati kroz projekat, a svake naredne plaća korisnik. Svi zainteresovani za pohađanje treninga pozivaju se da se prijave putem e-maila, na sljedeću e-adresu: amela@serda.ba do 10.12.2022.godine.