Vijesti

Arhiva vijesti

Info dan Centra za regionalni razvoj i EU u organizaciji Općine Novi Grad Sarajevo i MICRO edukacije d.o.o.

Općina Novi Grad Sarajevo i MICRO edukacije d.o.o. potpisale su ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji vezano za edukacijski program "Trening centar za regionalni razvoj i EU". S tim u vezi dana 24.04.2008. godine u sali Općine Novi Grad Sarajevo održan je Info dan na kojem je prezentiran program rada Trening centra za regionalni razvoj i EU 2008. godinu, kao i rješenja MICRO grupe namijenjena razvoju jedinica lokalne samouprave: RR-standard i e-općina.
U prvom dijelu programa provodiće se edukacijski program pod nazivom Mala škola EU koja je prilagođena potrebama jedinica lokalne samouprave i javnim institucijama.
Mala škola EU se provodi sa ciljem kako bi polaznici saznali što više o fondovima Evropske unije, korištenju finansijskih sredstava predpristupnih fondova te izradi projekata koji se mogu prijaviti za sufinansiranje iz tih fondova.
Tokom ovog edukacijskog programa kojeg čine 4 radionice, polaznici će se upoznati sa cijelim procesom pripreme projekta, radeći na konkretnom projektu iz svoje Općine/Grada. Na taj način, polaznici ciklusa prolaze kroz sve faze aplikacije projekta te kao rezultat dobivaju projekat u visokoj fazi pripremljenosti koji mogu prijaviti na neki od budućih konkursa.
Korisnici usluga Centra za regionalni razvoj i EU su: jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i kantoni), preduzeća u vlasništvu JLS-a, javne ustanove, i preduzeća u državnom vlasništvu.
Program radionica:
R. br.
Tema
Lokacija
Datum
1.
Kako se pripremiti za nadolazeće programe EU - IPA
Centar za razvoj
biznisa Općine
Novi Grad Sarajevo
14.05.2008.
2.
Pisanje projekata 1. dio
Centar za razvoj
biznisa Općine
Novi Grad Sarajevo
27.05.2008.
3.
Pisanje projekata 2. dio
Centar za razvoj
biznisa Općine
Novi Grad Sarajevo
28.05.2008.
4.
Provedba projekata sufinansiranih od strane EU
Centar za razvoj
biznisa Općine
Novi Grad Sarajevo