PROMOTIVNA KAMPANJA FIPA-E DONIJELA POZITIVNE REZULTATE

Prošlogodišnja kampanja i sveukupni promotivni napori Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) donose konkretne rezultate. Bosna i...

Više detalja

Stanje u drvnoj industriji

Gospodarstvo-Drvna industrija Pilane na području općine Kiseljak Naziv Lokalite...

Više detalja

U Općini Novo Sarajevo počinje sa radom Centar za izdavanje građevinskih dozvola

Na jednom mjestu informacije o uvjetima i mogućnostima gradnje Od ponedjeljka, 26. marta ove godine u šalter sali...

Više detalja

2. Program edukacije doktora medicine i medicinskih sestara Doma zdravlja „Rogatica“ Rogatica

Realizujući programske aktivnosti za 2007. godinu, menadžerski tim Doma zdravlja je utvrdio da je nužno izvršiti edukaciju iz svakodnevnih poslova k...

Više detalja