Javna tribina

U okviru programa komuniciranja sa subjektima planiranja za potrebe izrade „Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003.do 2023.godine“ (u daljem...

Više detalja

Sastanak sa vogošćanskim privrednicima

Na osnovu inicijative Općinskog vijeća Vogošća, a u skladu sa Općinskom politikom koja je orijentisana za stvaranje povoljnog poslovnog ambij...

Više detalja

Konferencija o regionalnom ekonomskom razvoju i putu BiH u Europske integracije

„Kreiranje ekonomski održivog ambijenta i okruženja, putem regionalnog pristupa razvoju, jedan je od preduslova za integriranje BiH u Europsku uniju&ldquo...

Više detalja

Skupština opštine Sokolac o stanju u privredi

NAJTEŽE U DRVNOJ INDUSTRIJI Analiza stanja u privredi opštine Sokolac, sa osvrtom na vlasničku transformaciju, bila je u središtu pažnje na sjedn...

Više detalja

Skupština Grada Istočno Sarajevo usvojila Plan i program rada SERDA-e za 2006.g

Na IX sjednici Skupštine Grada Istočno Sarajevo, koja je održana 27.aprila 2006. godine, odbornici su jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu za...

Više detalja