PREDUZETNICIMA SA PODRUČJA OPĆINA NOVI GRAD, ILIDŽA, HADŽIĆI I NOVO SARAJEVO PREZENTIRANI PROJEKTI PODRŠKE RAZVOJU BIZNISA

S ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća te podrške razvoju poduzetništva na području Sarajevske...

Više detalja

PREDUZETNICIMA SA PODRUČJA OPĆINA NOVI GRAD, ILIDŽA, HADŽIĆI I NOVO SARAJEVO PREZENTIRANI PROJEKTI PODRŠKE RAZVOJU BIZNISA

S ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća te podrške razvoju poduzetništva na području Sarajevske...

Više detalja

ILIDŽA BEZ SAOBRAĆAJNIH GUŽVI

Ilidža bi do kraja 2007. godine trebala dobiti modernu saobraćajnicu sa četiri trake, pješačkim stazama i zelenim pojasom. Ova cesta će centar Ilidže pov...

Više detalja

KEMAL KOZARIĆ: NEĆE BITI INFLACIJE

Iz Centralne banke BiH poručuju da zbog najavljenih poskupljenja životnih namirnica neće biti inflacije, ali da su potrebni socijalni programi za najugroženije...

Više detalja

BiH ZEMLJA SA NAJMANJE TVRTKI PO GLAVI STANOVNIKA U EUROPI

BiH je jedna od najsiromašnijih zemalja Europe i zemlja s najmanjim brojem tvrtki po glavi stanovnika. U BiH postoji sedam malih i srednjih tvrtki na tis...

Više detalja