SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - NACRT BUDŽETA ZA 2008.GODINU

Općinsko vijeće je na sjednic 22. novembra 2007. utvrdilo Nacrt budžeta za 2008. g u iznosu 19.500.000 KM. Prema tom Nacrtu za kapitalne grantove po MZ planiran...

Više detalja

Vlada Federacije BIH podržava dalju realizaciju projekta "Revitalizacija i valorizacija kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske"

Federalni ministar okoliša i turizma, dr. Nevenko Herceg, je danas sa svojim suradnicima održao radni sastanak u zgradi Vlade Federacije, glede „P...

Više detalja

Opština Sokolac i dalje pod udarom Lautenbergovog amandmana

Brojne inicijative za ukidanje sankcija Vlade Sjedinjenih Američkih Država prema opštini Sokolac nisu dale nikakve rezultate. U decembru prošle go...

Više detalja

Opština Sokolac i dalje pod udarom Lautenbergovog amandmana

Brojne inicijative za ukidanje sankcija Vlade Sjedinjenih Američkih Država prema opštini Sokolac nisu dale nikakve rezultate. U decembru prošle go...

Više detalja

Otvoren CRB Visoko

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA danas je u Visokom otvorila Centar za razvoj biznisa koji će biti operativan za općine Visoko, Vareš, Breza...

Više detalja