Rekonstrukcija i dogradnja školskih objekata

U okviru svojih redovnih aktivnosti općinska Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje, obavila je kandidiranja projekta rekonstrukcije sportske sal...

Više detalja

Održana 21. sjednica Skupštine opštine Rogatica

INFORMACIJE SA 21. SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 31.08.2006.godine održana je 21. sjednica Skupštine opštine Rogatica Pored odb...

Više detalja

PODSTICAJNA SREDSTVA U CILJU BRŽEG ZAPOŠLJAVANJA

PODSTICAJNA SREDSTVA U CILJU BRŽEG UPOŠLJASVANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORAŽDE NAČELNIK OPĆINE GORAŽDE raspisao KONKURS o dodjeli kredita u cilju podstica...

Više detalja

Prvi efekti privatizacije "TPR"-a

Od skora, "TPR" radi u dvije smjene. Rezultat je to izraženih potreba sa tržišta (sada je period velike potrosnje filtera - poljoprivredni...

Više detalja

STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2006-2015. GODINE

Građani će učestvovati u kreiranju lokalnog razvoja Sastanak radne i partnerske grupe za izradu dokumenta «Strategija razvoja općine Novi Grad Saraje...

Više detalja