Nastavak saradnje između Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Razvojne agencije Ankara

Predstavnici Razvojne agencije Ankara iz Turske boravili su 18. i 19. juna ove godine u uzvratnoj radnoj posjeti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERD...

Više detalja

Projekat INNOHPC, ili kako računarstvo visokih performansi može doprinijeti inovacijama u Dunavskoj regiji

Krajem juna 2019.godine okončava se projekat  INNOHPC- Računarstvo visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskoj regiji, kojeg  su prethodnih...

Više detalja

Challenge fond nastavlja sa podrškom inovativnim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposleno...

Više detalja

SERDA prisustvovala prezentaciji rezultata implementacije EU Akta o malom biznisu (SBA) za protekli trogodišnji period

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i njene partnerske institucije Europska trening fondacija (ETF) i Europska Komisija (EK), u suradnji s Federa...

Više detalja

Za treću grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo održan Program 1 Projektne akademije

Od 22. do 26.04.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za treću grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo koja su izabrana po javnom poz...

Više detalja