Potpisani ugovori između HELP-a i prvih 15 korisnika projekta Smanjenje siromaštva kroz pomoć pokretanju malih preduzeća

Danas je u Višegradu, u kancelariji Centra za razvoj biznisa, potpisano prvih 15 ugovora između njemačke humanitarne organizacije HELP-Hilfe zur Selbsthi...

Više detalja

BREZA USVOJILA RAZVOJNU STRATEGIJU ZA PERIOD 2006. – 2011.

Više od 100 građana učestvovalo u izradi strategije Općinsko vijeće Breze je na sjednici održanoj u srijedu, 21. septembra, 2006., jednoglasno usvoj...

Više detalja

BREZA ADOPTED ITS DEVELOPMENT STRATEGY FOR PERIOD 2006 – 2011

More then 100 citizens participated in the Strategy creation process The Municipal Council of Breza unanimously adopted its Development Strategy based on re...

Više detalja

Održan Otvoreni dan za Sarajevsku makroregiju

U organizaciji EU RED-a, Delegacije EC i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je u hotelu Termag na Jahorini održan Otvoreni dan za Sarajevsku ma...

Više detalja

EU RED - OTVORENI DAN NA JAHORINI ZA SARAJEVSKU MAKROREGIJU

U organizaciji EU RED-a, Delegacije EC i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je u hotelu Termag na Jahorini održan Otvoreni dan za Sarajevsku ma...

Više detalja