"USTIKOLJANSKO LJETO 2008"

MANIFESTACIJA„DANI KULTURE, SPORTA I TURIZMA“„USTIKOLJANSKO LJETO 2008“ Ustikolina, od 18. do 27. jula 2008. godine U posljednji...

Više detalja

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PRETHODNOJ PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ PROJEKTA IZGRADNJE MINIHIDROELEKTRANE "KALJANI" NA RIJECI PRAČI

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 08.02.2008. godine u prostorijama Općine Pale - Prača održalo Javnu raspravu o prethodnoj procjeni uticaja n...

Više detalja

Turizam u mom gradu

Turistička organizacija opštine Rogatica, povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma organizuje manifestaciju pod nazivom „Turizam u...

Više detalja

Lovni i ribolovni turizam

TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA LOVNI I RIBOLOVNI TURIZAM LOV Cjelokupna teritorija opštine Rogatica, a i šire područj...

Više detalja

Turistički potencijali opštine Rogatica

TURISTIČKI POTENCIJALI OPŠTINE ROGATICA Turistički mogućnosti opštine Rogatica i njene teritorije su višestruke, ali nedovoljno iskori&sca...

Više detalja