Osnovana stranka penzionera-umirovljenika Fojnice

Predsjednik Hamza Salihagić, zamjenik Stipan ŠimunićSrijeda, 29.03. - Danas je u konferencijskoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održana osnivač...

Više detalja

Potpisan Ugovor za izradu Studije iskorištenja prirodnih izvorišta vode

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KS), Grada Istočno Sarajevo, Instituta za građevinarstvo iz Banj...

Više detalja

Skupština Grada Istočno Sarajevo usvojila Plan i program rada SERDA-e za 2006.g

Na IX sjednici Skupštine Grada Istočno Sarajevo, koja je održana 27.aprila 2006. godine, odbornici su jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu za...

Više detalja

Info sajam mladih u organizaciji inicijative mladih

Datum održavanja: 11.05.-13.05.2006. Mjesto održavanja: Hotel „VITEZ“, Vitez Cilj projekta: 1. Da se mladi prvenstveno maturanti informiraju o način...

Više detalja

Aquareumal - Radovi na izgradnji Apartmanskog naselja

Zdravstveni turizam kao osoben vid turističke ponude, posljednjih decenija dvadesetog vijeka, Fojnicu je sa njenim raspoloživim smještajnim kapacitetima...

Više detalja